Thủ tục cầm đồ

1/ Chứng minh thư nhân dân

2/ Tài sản phải có giấy tờ nguồn gốc

3/ Tài sản phải chính chủ hoặc được uỷ quyền toàn quyền

Thẩm định cho vay nhanh tới 80% giá trị tài sản bạn có.

Ngoài ra bạn có thể gửi yêu cầu định giá ONLINE như sau:

Truy cập vào đây sau đó gửi thông tin như yêu cầu bên bộ  phận định giá tại Sơn Tín Tài Chính hỗ trợ bạn.